Chào mừng quý vị đến với website của Phan Thị Hồng Phúc - Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BAO CAO PowerPoint TRINH BAY HOI DONG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Hồng Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:28' 19-06-2013
Dung lượng: 24.6 MB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
đại học thái nguyên
Trường đại học nông lâm
Nguyễn Tư trọng
Tên đề tài:
Tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở một số xã thuộc thành phố thái nguyên và dùng thuốc điều trị
Khoá luận tốt nghiệp đại học
Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành : Thú y
Khoa : Chăn nuôi Thú y
Khoá học : 2003 - 2008
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Quang
Thái nguyên - 2008
Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Thái Nguyên có khí hậu nhiệt đới gió mùa, là điều kiện thuận lợi để các bệnh ký sinh trùng phát triển, trong đó có bệnh giun xoăn dạ múi khế. Do chưa có một công trình nghiên cứu nào về bệnh giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò nên việc phòng và trị bệnh cho đàn trâu, bò chưa được người chăn nuôi quan tâm. Vì vậy, giun xoăn dạ múi khế đã gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho các hộ chăn nuôi trâu, bò ở Thái Nguyên.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng em tiến hành đề tài: "Tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở một số xã thuộc thành phố Thái Nguyên và dùng thuốc điều trị".
1.2. Mục đích của đề tài
Xác định một số đặc điểm dịch tễ của bệnh và thuốc điều trị có hiệu quả. Giúp cho công tác phòng, trị bệnh tốt hơn.
Phần 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU
Phần 3
ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG
VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu
- Trâu, bò các lứa tuổi nuôi tại nông hộ ở một số xã, phường của thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên.
3.1.2. Vật liệu nghiên cứu
- Mẫu phân tươi của trâu, bò.
- Mẫu đất bề mặt, mẫu nước, mẫu cỏ ở bãi chăn thả. - Mẫu đất (cặn) nền chuồng trâu, bò và khu vực xung quanh chuồng.
- Kính hiển vi quang học, buồng đếm Mc.Master, máy ly tâm, hoá chất và các dụng cụ thí nghiÖm khác.
- Thuốc điều trị giun xoăn dạ múi khế trâu, bò: Vinarmectin và Levasol 7,5%.
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu
- Địa điểm thu thập mẫu:
Đề tài được thực hiện ở các nông hộ chăn nuôi trâu, bò tại các xã Phúc Xuân, Thịnh Đức, Lương Sơn và phường Cam Giá.
- Địa điểm xét nghiệm mẫu:
Phòng thí nghiệm khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
3.2.2. Thời gian nghiên cứu: 27/8/2007 - 3/2/2008.
3.3. Nội dung nghiên cứu
3.3.1. Xác định thành phần loài giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở trâu, bò tại thành phố Thái Nguyên
3.3.2. Xác định tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò
3.3.3. Xác định sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở ngoại cảnh
3.3.4. Xác định tỷ lệ trâu, bò có biểu hiện lâm sàng của bệnh giun xoăn dạ múi khế
3.3.5. Hiệu lực và độ an toàn của thuốc điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế cho trâu, bò.
3.4. Phương pháp nghiên cứu
3.4.1. Xác định thành phần loài giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở trâu, bò tại thành phố Thái Nguyên
Nuôi cấy trứng giun xoăn dạ múi khế nở thành ấu trùng, căn cứ vào đặc điểm hình thái, cấu tạo của ấu trùng cảm nhiễm để định loài theo khoá định loại của Skrjabin K.I và Petrov A.M (1963); Nguyễn Thị Lê, (1996).
3.4.2. Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm bệnh giun xoăn dạ múi khế trâu, bò
3.4.2.2. Thu thập mẫu
Các loại mẫu được thu thập theo phương pháp thường quy.
3.4.2.3. Phương pháp xét nghiệm mẫu
Mẫu được xét nghiệm theo phương pháp Fulleborn và Baerman
3.4.2.4. Quy định cường độ nhiễm
Đếm số trứng/gam phân bằng buồng đếm Mc.Master để quy định cường độ nhiễm.
3.4.3. Xác định các biểu hiện lâm sàng của trâu, bò bị bệnh giun xoăn dạ múi khế
Quan sát các triệu chứng lâm sàng: lông, da, màu sắc niêm mạc, màu sắc và trạng thái phân, tình trạng ăn uống, đo thân nhiệt,...
3.4.4. Dùng thuốc điều trị cho trâu, bò bị bệnh giun xoăn dạ múi khế
Điều trị cho trâu bò bằng hai loại thuốc Vinarmectin và Levasol 7,5%. Sau 15 ngày, kiểm tra lại phân để xác định hiệu lực của thuốc.
Trong quá trình điều trị, theo dõi một số chỉ tiêu sinh lý: tần số hô hấp, mạch đập, thân nhiệt, nhu động dạ cỏ để kiểm tra độ an toàn của thuốc.
3.5. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thu được được xử lý theo phương pháp thống kê sinh học của Nguyễn Văn Thiện (2000).
Phần 4
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả xác định thành phần loài giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở trâu, bò tại một số xã của thành phố Thái Nguyên
Bảng 4.1. Thành phần loài giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở trâu, bò nuôi tại một số xã của thành phố Thái Nguyên
4.2. Nghiên cứu tình hình nhiễm giun xoăn dạ múi khế của trâu, bò ở thành phố Thái Nguyên
4.2.1. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở một số xã của thành phố Thái Nguyên
Bảng 4.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở một số xã của thành phố Thái Nguyên
4.2.2. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo tuổi trâu, bò

Bảng 4.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế
theo tuổi trâu, bò
4.2.3. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo loại gia súc

Bảng 4.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế theo loại gia súc (trâu, bò)
4.2.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở trâu, bò theo các tháng trong năm

Bảng 4.5. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun xoăn dạ múi khế trâu, bò ở các tháng trong năm
4.3. Tình hình phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế
4.3.1. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở nền chuồng và xung quanh chuồng

Bảng 4.6. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở nền chuồng và xung quanh chuồng
4.3.2. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở khu vùc bãi chăn thả

Bảng 4.7. Sự phát tán trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế ở bãi chăn
4.4. Tỷ lệ trâu, bò có biểu hiện lâm sàng của bệnh giun xoăn dạ múi khế

B?ng 4.8. Tỷ lệ trâu, bò có biểu hiện lâm sàng
của bệnh giun xoăn dạ múi khế
4.5. Thử nghiệm thuốc điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế
4.5.1. Hi?u l?c c?a m?t s? phỏc d? di?u tr? b?nh giun xoan d? mỳi kh? trõu, bũ

B?ng 4.9. Hi?u l?c c?a hai loại thuốc tẩy giun xoan d? mỳi kh? trõu, bũ
4.5.2. Độ an toàn của thuốc

Bảng 4.10. Một số chỉ tiêu sinh lý của trâu và bß sau khi dùng thuốc Vinarmectin 1 giờ
B?ng 4.11. M?t s? ch? tiờu sinh lý c?a trâu v bò sau khi dùng thu?c Levasol 7,5% 1 gi?
Phần 5
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
5.1. Kết luận
Từ kết quả thu được trong thời gian nghiên cứu, chúng em rút ra một số kết luận sau:
- Có ít nhất 3 loại giun xoăn dạ múi khế ký sinh ở trâu, bò tại thành phố Thái Nguyên: Trichostrongylus sp., Haemonchus contortus, Nematodirus sp. .
- Tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở thành phố Thái Nguyên lµ 57,87%.
- Tr©u, bß nhiÔm giun xo¨n d¹ mói khÕ nhiÒu nhÊt ë løa tuæi 1 – 2 n¨m, sau ®ã cã xu h­íng gi¶m dÇn theo tuæi.
- Tû lÖ nhiÔm giun xo¨n d¹ mói khÕ cña tr©u vµ bß cã sù kh¸c nhau kh«ng râ rÖt.
- Tỷ lệ nhiễm giun xoăn dạ múi khế cao ở tháng 9 (69,57%) và thấp dần đến tháng 12 (43,18%).
- ë nÒn chuång, khu vùc xung quanh chuång; ®Êt bÒ mÆt, n­íc, cá ë b·i ch¨n nhiÔm trøng vµ Êu trïng giun xo¨n d¹ mói khÕ víi tû lÖ t­¬ng øng lµ: 50,77%, 27,69%, 16,18%, 17,70%, 8,96%.
- Tû lÖ trâu, bò nhiễm giun xoăn dạ múi khế có triệu chứng lâm sàng thấp (15,30%).
- Thuốc Levasol 7,5% và Vinarmectin có hiệu lực tõ 86,67% ®Õn 91,67% vµ an toµn víi tr©u, bß.

5.2. Đề nghị
Tõ nh÷ng kÕt luËn trªn, chóng em cã mét sè ®Ò nghÞ sau:
- CÇn vÖ sinh chuång tr¹i; thu gom ph©n tr©u, bß trong chuång, ngoµi b·i ch¨n ®em ñ nhiÖt sinh häc.
- B­íc ®Çu cã thÓ sö dông thuèc Vinarmectin ®Ó tÈy giun xo¨n d¹ mói khÕ cho tr©u, bß.
ảnh 1. Kích thước chiều dài và chiều rộng của ấu trùng có sức gây bệnh (? 100)
MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HOẠ CHO ĐỀ TÀI
ảnh 2. Mẫu phân trâu, bò thu thập ở phường Cam Giá - TPTN
ảnh 3. Xét nghiệm tìm trứng giun xoăn dạ múi khế trong mẫu phân trâu, bò
ảnh 4. Trứng giun xoăn dạ múi khế trong phân của trâu, bò
nhiễm ở cường độ rất nặng
(? 100)
ảnh 5. Trứng giun xoăn dạ múi khế trong phân trâu, bò
nhiễm ở cường độ trung bình
(? 100)
ảnh 6. Trâu nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở các lứa tuổi khác nhau
ảnh 7. Bò nhiễm giun xoăn dạ múi khế tại xã Lương Sơn-Tp. Thái Nguyên
ảnh 8. Trâu nhiễm giun xoăn dạ múi khế ở xã Phúc Xuân - Tp. Thái Nguyên
ảnh 9. Trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế phát hiện trong mẫu cặn nền chuồng (? 100)
ảnh 10. Trứng và ấu trùng giun xoăn dạ múi khế phân ly
từ mẫu đất bề mặt bãi chăn
(? 100)
ảnh 11. Các thuốc tẩy giun xoăn dạ múi khế đã sử dụng
ảnh 12. Điều trị bệnh giun xoăn dạ múi khế cho trâu nhà bà Phạm Thị Mai - xóm Ngân - xã Lương Sơn - TPTN
Em Xin Chân Thành Cảm Ơn !
Avatar

TVM XIN CHÀO ĐỒNG NGHIỆP. MỜI ĐỒNG NGHIỆP GIAO LƯU

 
Gửi ý kiến

Trang website được tạo nên để chia sẻ tài nguyên học tập cho sinh viên nhóm ngành Sinh học - Các nội dung cập nhật đã được ghi rõ nguồn gốc.

Website chẩn đoán hình ảnh

http://w3.vet.cornell.edu

Website dược lý thú y

http://www.nottingham.ac.uk/nursing/sonet/rlos/bioproc/vd/2.html

Website sách hay

http://www.ebook.edu.vn/